Zakres prac i materiałów.
 1. Stan zero.
  • Wykonanie wykopu pod budynek.
  • Wykonanie ław fundamentowych ( beton B-20)
  • Wymurowanie ścian przyziemia ( bloczek betonowy 38x25x12)
  • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej.( papa podkładowa, folia kubełkowa)
  • Wypełnienie fundamentów piaskiem i pospółką mechanicznie zagęszczona warstwami
       ( wykonawca pokrywa koszty 20t.piasku)
  • Wylanie płyty betonowej 10cm ( beton zwykły B 12,5)
  • Wykonanie przepustów do wody oraz prądu
  • Wykonanie instalacji kanalizacyjnej ( rury PCV fi 100, PCV fi 50)
 2. Stan surowy otwarty.
  • Montaż ścian na płycie budynku, kotwione do płyty za pomocą śrub i złączek systemowych
       ( przekrój ściany zewnętrznej; płyta k-g, płyta OSB3 12mm, słupek 4x15cm, wełna mineralna Megarock,
        płyta OSB3 12mm, wełna mineralna Fazrock)
  • Strop ( belki 6x24 co 40cm obite od góry 2x płytą OSB3 12mm)
  • Montaż ścian piętra ( analogicznie jak parter)
  • Montaż więźby dachowej ( drewno klasy C-24 murłaty 14x14, płatwie 20x20, krokwie 16x8)
  • Pokrycie dachu (dachówka betonowa Bras Celtycka)
  • Wymurowanie kominów ( system Lejer 2x fi 18, wentylacyjny 1x LK2)
  • Montaż ścian działowych ( płyta k-g, płyta OSB3 12mm, słupek 4x10, wełna mineralna 10cm Megarock,
       płyta OSB3 12mm, płyta k-g)
  • Wykonanie elewacji zewnętrznej ( wełna mineralna 8cm, siatka, klej do siatki ALPOL, tynk mineralny, farba sylikatowa)
  • Montaż rynien i rur spustowych.
  • Montaż okien oraz stolarki drzwiowej ( okna standardowe białe, drzwi do 2.000zł, drzwi garażowe do 1.000zł)

  • Drewno użyte do produkcji ścian: sosna lub świerk klasy K-27, suszone komorowo, strugane czterostronnie, o wilgotności 18%, bez zasinień.
 3. Stan pół wykończony.
  • Upchnięcie wełny ( ściany zewnętrzne wełna 15cm, ściany wewnętrzne wełna 10cm, strop wełna 15cm,
        dach wełna 15cm)
  • Zamkniecie ścian nośnych i działowych ( płytą 0SB3 12mm, oraz płytą k-g 12mm)
  • Wykonanie sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym ( parter i poddasze)
 4. Instalacja elektryczna.
  • Pokoje, łazienki ( po 4 punktów na każde pomieszczenie)
  • Instalacja TV ( 2 punktów)
  • Instalacja komputerowa ( 2 punktów)
  • Dzwonek + domofon
  • Instalacja do podłączenia kuchni elektrycznej

  • Instalacja wykonana będzie bez skrzynki rozdzielczej, tylko z wyciągnięciem kabli w danym punkcie.
 5. Instalacja wod- Kan.
  • Wykonanie instalacji wod- kan ( ciepła- zimna woda, odpływy)
 6. Instalacja CO
  • Rozprowadzenie rurek od pieca do grzejników ( ogrzewanie podłogowe traktowane jak grzejnik)

  • Inwestor na własny rachunek zakupuje piec CO, oraz grzejniki.